صالحی: از همکارانم خواستم فعلا از ارسال محموله آب سنگین به آمریکا خودداری کنندآیا مخالفان اوباما دارند دولت روحانی را به مسیر نقض اجباری برجام می کشند؟

بی بی سی فارسی - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که از همکارانش در این سازمان خواسته که از ارسال محموله آب سنگین به آمریکا "خودداری کنند و جلو آن را بگیرند تا تکلیف روشن شود". ایران و آمریکا در حدود یک ماه پیش قرارداد فروش آب سنگین امضا کردند

منابع خبر