اسیدپاشی در اروپا، نژادپرستی و اسلام‌هراسی

واکنش ها بسیار گوناگون بودند. راستی علم رفتار شناسی و آسیب شناسی اجتماعی و روانی ، این گونه جنایت ها را چگونه می بینند و چه راهکارهایی در مورد شناخت و پیشگیری آن ها ارائه می دهند؟ آیا امکان دارد که از این گونه ضایعات و آسیب ها درس های جدیدی آموخت و این گونه خسران ها را به فرصت های جدید تبدیل کرد؟
اخبار روز
یورو نیوز - ۲۴ تیر ۱۳۹۶

رشته اسیدپاشی های شب گذشته (پنجشنبه ۱۳ ژوییه)‌ در شرق لندن بار دیگر پایتخت بریتانیا را در شوک فرو برد. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که حدود بیست روز

منابع خبر