نگارگر پنداره‌ها و کابوس‌ها

صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۱ مه ۱۹۰۴: ۱۱۵ سال پیش در چنین روزی سالوادور دالی در شهرک فیگِراس در شمال شرقی اسپانیا زاده شد

منابع خبر
نگارگر پنداره‌ها و کابوس‌ها صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸