افغانستان می گوید ایران و پاکستان به طالبان در هلمند کمک میکنند

جُستاری در میزان گرایش دانشجویان به دروس معارف اسلامی و عوامل مؤثر بر آن
خبرگزاری فارس
رادیو فردا -

فرماندار ولایت هلمند در افغانستان می گوید که ایرانی ها و پاکستانی ها به تازگی با شورشیان طالبان که درگیر جنگ با نیروهای افغان بوده اند دیدار کرده اند. فرماندار حیات الله حیات، روز یکشنبه، به رادیو آزاد افغانستان گفت که به تازگی "دخالت ایرانی ها در امور افغانستان افزایش یافته است". وی افزود که سازمان اطلاعات افغانستان این دیدار را تایید کرده و دستور تحقیق بیشتر در این باره را داده است. فرماندار ولایت هلمند همچنین گفت که در پی حمله‌ی طالبان به لشگر‌گاهی در مرکز این ایالت، راکت هایی با علامت های مربوط به ایران نیز پیدا شده است. وی افزود که ارتش پاکستان نیز در "جابه جایی شورشیان" در هلمند دست داشته است.

"فرماندار ولایت هلمند در افغانستان می گوید که ایرانی ها و پاکستانی ها به تازگی با شورشیان طالبان که درگیر جنگ با نیروهای افغان بوده اند دیدار کرده اند"افغانستان از مدت ها پیش پاکستان را متهم می کند که به شورشیان کمک می کند با نیروهای افغان بجنگند. پاکستان این اتهام را همواره رد کرده است

منابع خبر
افغانستان می گوید ایران و پاکستان به طالبان در هلمند کمک میکنند رادیو فردا -
تلاش تاجیکستان برای مبارزه با ویروس اچ ای وی بی بی سی فارسی -