راز قتل دختر جوان در انباری شماره ۸ فاش شد

راز قتل دختر در انباری شماره 8 فاش شد
تابناک
آفتاب -

راز پسر جوان که پس از قتل نامزدش قصد داشت با صحنه سازی از مجازات فرار کند، با کشف جسد دختر جوان در انباری شماره ۸ ساختمان فاش شد.

منابع خبر
راز قتل دختر جوان در انباری شماره ۸ فاش شد آفتاب -
راز قتل دختر جوان در انباری شماره ۸ فاش شد خبرگزاری مهر -
راز قتل دختر در انباری شماره ۸ فاش شد تابناک -
راز قتل دختر جوان در انباری شماره ۸ فاش شد پیمانه -
راز قتل دختر جوان در انباری شماره ۸ فاش شد عصر ایران -
افشای راز کشف جسد دختر جوان در انباری شماره هشت+عکس خبرگزاری فارس -