نهادی بین‌المللی برای تنبیه کشورهای ناقض حقوق بشر شکل بگیرد/ نسخه غربی حقوق بشر بر دنیا تحمیل نشود

هشتادمین کنگره ی پن جهانی در بیشکک - قیرقیزستان در قطعنامه ی ویژه ای سرکوب حقوق بشر توسط حکومت ایران را محکوم کرد و تاکید کرد حسن روحانی گامی در رعایت موازین حقوق بشر بر نداشته است
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۲۴ آذر ۱۳۹۳

معاون حقوقی رئیس‌‌جمهور با بیان اینکه حقوق بشر باید به صورت یکنواخت و بی‌طرفانه وجود داشته باشد و نسخه غربی نباید بر دنیا تحمیل شود، گفت: باید نهادی باشد که کشورهای ناقض حقوق بشر را مورد خطاب و تنبیه قرار دهد

منابع خبر