فرمانده نیروی زمین ارتش در آزمون کنکور

فرمانده ارتش در آزمون کنکور/عکس
فردا
جهان نیوز -

آزمون ورودی رشته های دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی صبح پنجشنبه برگزار شد. در این آزمون امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز در این آزمون شرکت کرد.

منابع خبر
فرمانده کل نیروی زمینی ارتش در آزمون دکتری (عکس) عصر ایران -
فرمانده نیروی زمین ارتش در آزمون کنکور جهان نیوز -
فرمانده ارتش در آزمون کنکور/عکس فردا -