خون‌بهایی که پلیس برای نظم و امنیت می‌دهد +تصاویر

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

داستان رشادت، ایثار و فداکاری مأموران پلیس انگار پایانی ندارد؛ چه آنجا که آماج حمله دوست و دشمن‌اند چه اینجا که برایشان به به و چه چه می‌کنند؛ اینان مردان بی‌ادعا هستند؛ همان «مجاهدان فی سبیل الله » که رهبر وصفشان کرد

منابع خبر