چه کسانی گرفتار پیرگوشی می‌شوند؟

فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

رئیس انجمن شنواشناسی تهران گفت: درمان دیرهنگام کم شنوایی در افراد سالمند باعث بروز اختلالات روحی و آلزایمر زودرس می‌شود

منابع خبر
چه کسانی گرفتار پیرگوشی می‌شوند؟ فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸