نرخ بیکاری درگیلان ۲۰تا ۲۵درصد است

نرخ بیکاری در گیلان بین 20تا 25درصد است
آفتاب
ایلنا -

به دیگرآمارهای نادرستی که ارایه می شود اعتقادی ندارم/این آمارهای نادرست براساس تسهیلات زودبازده واشتغال زایی که به دنبال آن به وجود می آیداز آن کم می کنند/خیلی از این تسهیلات صوری بوده است  ایلنا-گیلان:نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی،گفت: نرخ بیکاری در گیلان ۲۰تا ۲۵ درصد است ومن به دیگر آمارهای نادرستی که ارایه می شود اعتقادی ندارم. مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو اختصاصی با خبرنگارایلنادر لنگرود ،افزود:این آمارهای نادرست براساس تسهیلات زودبازده ومیزان اشتغالی که به دنبال آن به وجود می آید واز آن کم می کنند ارایه می شود. وی تاکید کرد:میزان تسهیلاتی که به مردم پرداخت شده واقعیت ندارد و خیلی از این تسهیلات صوری بوده و به صورت عملی تحقق پیدا نکرده است. پایان پیام

منابع خبر
نرخ بیکاری درگیلان ۲۰تا ۲۵درصد است ایلنا -
نرخ بیکاری در گیلان بین ۲۰تا ۲۵درصد است آفتاب -
نرخ بیکاری در گیلان بین ۲۰تا ۲۵درصد است ایلنا -