معترض پلاکارد بدست مقابل دادسرای اوین بازداشت شد / تصویر

هرانا - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

خبرگزاری هرانا – روز گذشته معترض ناشناسی با بدست گرفتن پلاکاردی با مضمون حمایت از حقوق بشر و آزادی زندانیان عقیدتی مقابل دادسرای اوین توسط نیروهای حفاظت این . . .

نوشته معترض پلاکارد بدست مقابل دادسرای اوین بازداشت شد / تصویر اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر