کارگران ارتفاع (گزارش تصویری)

کارگران ارتفاع (گزارش تصویری)

گویا
گویا - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

دیدنیها >> کارگران ارتفاع (گزارش تصویری) »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

منابع خبر
کارگران ارتفاع جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
تصاویر: کارگران ارتفاع تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
کارگران ارتفاع (گزارش تصویری) گویا - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲