مراحل ناپدید شدن برج میلاد + تصاویر

مراحل ناپدید شدن برج میلاد + تصاویر

خدمت
آفتاب -

به گزارش خدمت؛ در این تصاویر، برج میلاد بر اثر آلودگی هوا ناپدید می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منابع خبر
مراحل ناپدید شدن برج میلاد + تصاویر خدمت -
مراحل ناپدید شدن برج میلاد + تصاویر آفتاب -