آینده مبهم حضور کری در مذاکرات هسته ای

آينده مبهم حضور کری در مذاکرات هسته ای
گویا
عصر ایران - ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

این اتفاق در حالی روی داده است که تنها کمتر از یک ماه دیگر ایران و شش کشور عضو گروه ۱+۵ باید به متن نهایی توافق هسته ای برسند و کار نگارش آن را تمام کنند؛ متنی که گفته می شود با برخی اختلافات اساسی باقی مانده نیازمند مذاکره و رایزنی وزرای خارجه ایران و آمریکا به طور مستقیم است

منابع خبر
آینده مبهم حضور کری در مذاکرات هسته ای عصر ایران - ۱۱ خرداد ۱۳۹۴