دلار در بازارهای جهانی به عقب رانده شد

فرارو -
منابع خبر
دلار در بازارهای جهانی به عقب رانده شد فرارو -