انریکه:وقتی‌مسی در‌زمین باشد،هراتفاقی ممکن‌است

چه کسی دربی را سوت می‌زند؟

خدمت
جهان نیوز -

‌سرمربی اسپانیایی آبی اناری‌ها از پیروزی پرگل تیمش راضی و خوشحال است.

منابع خبر
انریکه:وقتی‌مسی در‌زمین باشد،هراتفاقی ممکن‌است جهان نیوز -
چه کسی دربی را سوت می‌زند؟ خدمت -