۱۰ پروژه سدسازی از چرخه اجرا خارج شدند

وزارت نیرو 10 سد را از چرخه اجرا خارج کرد
خدمت
رادیو زمانه - ۲۸ مهر ۱۳۹۴

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت، وزارت نیرو هفته گذشته به این سازمان اعلام کرده که ۱۰ سد از چرخه اجرا خارج شده‌اند.

منابع خبر
۱۰ پروژه سدسازی از چرخه اجرا خارج شدند رادیو زمانه - ۲۸ مهر ۱۳۹۴
وزارت نیرو ۱۰ سد را از چرخه اجرا خارج کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ مهر ۱۳۹۴