۱۰ سال حبس برای بانیان جریان‌های انحرافی

۱۰ سال حبس برای بانیان جریان‌های انحرافی
دیگربان
دیگربان - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند که براساس آن موسسان و اعضای «گروه‌های انحرافی» به حبس و شلاق محکوم خواهند شد.

متن کامل این طرح که ۲۱ فروردین ماه در مجلس اعلام وصول شده بود روز شنبه (۳۱ فروردین) از سوی خبرگزاری «تسنیم» منتشر شده است.

این طرح که به امضای ۲۱ نماینده مجلس رسیده دارای یک مقدمه٬ سه بند و دو تبصره است که طراحان آن اعلام کرده‌اند برای تهیه آن ماه‌ها کار «کار‌شناسی» صورت گرفته است.

این طرح در مقدمه خود با ابزار نگرانی از «فرقه‌های انحرافی» و «عرفان‌های کاذب» در ایران بر ضرورت مبارزه با این گروه‌ها و برخورد با اعضای آن‌ها تاکید کرده است.

امضاء‌کنندگان این طرح اضافه کرده‌اند که وجه اشتراک گروه‌ها و جریان‌های «انحرافی» و «کاذب» فعالیت‌های «انحرافی منافی شرع مقدس اسلام» است.

این طرح آورده در برخورد با این گروه‌ها باید از «نگرش‌های حقوق بشری الحادی» پرهیز کرد و «به ظرفیت‌های حقوقی موجود و مواد قانونی کنونی» توجه داشت.

در بند نخست این طرح پیشنهاد شده که بنیانگذاران «فرقه‌های انحرافی» در ایران و خارج از کشور به «حبس تعزیری بیش از پنج تا ۱۰ سال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه یا هر دو مجازات» محکوم شوند.

بند دوم نیز پیشنهاد کرده که مبلغان این گروه‌ها به «حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه یا هر دو مجازات» محکوم شوند.

در بند سوم نیز پیشنهاد شده که برای اعضای این گروه‌ها نیز مجازات «حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق» اعمال شود.

مرجع تشخیص گروه‌های انحرافی نیز کارگروهی متشکل از نماینده قوه قضائیه٬ شورای فرهنگ عمومی و وزارت اطلاعات پیشنهاد شده است.

منابع خبر