هر جا جنایتی است اسرائیل در آن نقش دارد

خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: امروز هر جنایتی که در دنیا رخ می‌دهد دست پلید اسرائیل در آن نقش دارد

منابع خبر
هر جا جنایتی است اسرائیل در آن نقش دارد خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳