جوانفکر به مرخصی شب یلدا می آید

مرخصی جوانفکر از زندان
بی بی سی فارسی
عصر ایران - ۲۹ آذر ۱۳۹۱

علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور تا ساعاتی دیگر به عنوان مرخصی از زندان آزاد خواهد شد.

به گزارش مهر، علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور که بر اساس حکم قضایی دوران حبس خود را سپری می کند قرار است تا ساعاتی دیگر به مرخصی برود.

منابع خبر
مرخصی جوانفکر از زندان بی بی سی فارسی - ۲۹ آذر ۱۳۹۱
جوانفکر به مرخصی شب یلدا می آید عصر ایران - ۲۹ آذر ۱۳۹۱
علی اکبر جوانفکر به مرخصی اعزام شد جنبش راه سبز - ۲۹ آذر ۱۳۹۱