پنج عضو غیردائم شورای امنیت انتخاب شدند

جهان نیوز - ۲۵ مهر ۱۳۹۲

سازمان ملل متحد اعلام کرد عربستان سعودی ، چاد ، شیلی ، لیتوانی و نیجریه پنجشنبه به عنوان پنج عضو جدید غیر دائم شورای امنیت انتخاب شدند.

منابع خبر
پنج عضو غیر دائم شورای امنیت انتخاب شدند ندای سبز آزادی - ۲۵ مهر ۱۳۹۲