نیروی زمینی ارتش به خودکفایی «تجهیزات رزم سبک و سنگین» توجه ویژه دارد

جنبش های اجتماعی و بویژه جنبش کارگری در ایران در دور اخیر پنانسیل های راهبری خود را در اوضاع سیاسی و بحرانی جامعه ایران به روشنی نشان دادند. در مبارزات دور اخیر بر خلاف خیزش ۸۸ جنبش کارگری پیشقراول بود و شعارها و مطالبات رادیکال خیزش های اخیر نان، کار، اداره شورایی و گذر از رژیم با همه جناح های اصولگرا و اصلاح طلبش بود و این مهمترین ویژگی خیزش های این دوره است
اخبار روز
خبرگزاری میزان - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

فرمانده نیروی زمینی ارتش ضمن بازدید از نمایشگاه اقتدار ۴۰ نیرو‌های مسلح، گفت: این نیرو همچون سایر نیرو‌های نظامی کشور، توجه ویژه‌ای به مقوله خودکفایی در بحث تجهیزات رزم سبک و سنگین دارد

منابع خبر