نظارت سه لایه و مستمر بر سرویس مدارس/ والدین تخلفات را به تاکسیرانی گزارش کنند

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از نظارت مستمر بر عملکرد سرویس مدارس خبر داد

منابع خبر