تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

خبرگزاری فارس -

۶۰سال حبس برای ۶جاسوس آمریکا؛ زلزله در کابینه امید؛ حقوق میلیون‌ها کارگر نادیده گرفته شده‌است؛ وزارتخانه‌ات روی اعصاب است آقای وزیر؛ نگرانی‌های اروپا از شکست داعش و فیفا دیدار ایران و عراق را در دبی تایید کرد؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند

منابع خبر
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور خبرگزاری فارس -
تصاویر صفحه نخست روزنامه های ۲۹ مهر در همدان باشگاه خبرنگاران -
تصاویر: صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۹ مهر فردا -
تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور آفتاب -