بقایی و زنبیل دفاعیاتش (عکس)

بقایی و زنبیل دفاعیاتش (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۲۹ مهر ۱۳۹۶

حمید بقایی صبح امروز با زنبیل قرمز حاوی دفاعیات خود به دادگاه رفت.

منابع خبر
بقایی و زنبیل دفاعیاتش (عکس) عصر ایران - ۲۹ مهر ۱۳۹۶