قرائتی: تنها پنج درصد مردم زکات می دهند

جهان نیوز -

رییس ستاد اقامه نماز و احیای زکات کشور گفت: متاسفانه تنها پنج درصد مردم استانهای مختلف کشور زکات پرداخت می کنند.

منابع خبر
قرائتی: تنها پنج درصد مردم زکات می دهند جهان نیوز -
قرائتی: تنها پنج درصد مردم زکات می دهند الف -
قرائتی: تنها پنج درصد مردم زکات می دهند تابناک -