قرائتی: تنها پنج درصد مردم زکات می دهند

جهان نیوز - ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

رییس ستاد اقامه نماز و احیای زکات کشور گفت: متاسفانه تنها پنج درصد مردم استانهای مختلف کشور زکات پرداخت می کنند.

منابع خبر
قرائتی: تنها پنج درصد مردم زکات می دهند جهان نیوز - ۲۶ شهریور ۱۳۹۳