پیشنهادهای جدید برای محاسبه گاز بها

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه برای پرداخت قبوض گازبهای زمستان تخفیفی در نظر گرفته نشده است، از ارائه پیشنهادهای جدید به دولت برای نحوه محاسبه گازبها در سال 90 خبر داد.
واحد مرکزی خبر
شفاف -

واحد مرکزی خبر: معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه برای پرداخت قبوض گازبهای زمستان تخفیفی در نظر گرفته نشده است، از ارائه پیشنهادهای جدید به دولت برای نحوه محاسبه گازبها در سال ۹۰ خبر داد. مصطفی کشکولی گفت: بازنگری در اقلیم بندی (برای مثال تغییر اقلیم ۲ به ۱) در پنج ماه پایانی سال، حذف اقلیم بندی در هفت ماه نخست سال و افزایش دوره سرما در اقلیم های سرد از پیشنهادهای ارائه شده به دولت است که به تصویب آنها خوشبین هستیم. وی گفت: از آغاز در صورتی که مشترک قبض گازبهای خود را پرداخت نکند، در مرحله نخست به او اخطار داده خواهد شد و در صورت بی توجهی به اخطار، گاز این مشترک در نوبت نخست ۲۴ ساعت و در نوبت دوم ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون دو قبض صادر و ارسال شده که یک دوره آن به طور کامل غیر یارانه ای بوده است. به گفته کشکولی، صدور و ارسال دوره قبوض گازبها از این پس یک ماهه خواهد بود و از هشت دوره در سال به ۱۲ دوره افزایش خواهد یافت. معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر کنترل دقیق قبوض گازبها قبل از ارسال گفت: نرخ های مصوب در پنج ماه پایانی سال، تغییر نخواهد کرد و قبوض ارسالی برای مشترکان نهایی شده است و هیچ تعدیل یا تخفیفی در آن اعمال نمی شود.

"به گفته کشکولی، صدور و ارسال دوره قبوض گازبها از این پس یک ماهه خواهد بود و از هشت دوره در سال به ۱۲ دوره افزایش خواهد یافت"کشکولی گفت: در صورتی که مشترک قبض گازبهای خود را پرداخت نکند، در مرحله نخست به او اخطار داده خواهد شد و در صورت بی توجهی به اخطار، گاز این مشترک در نوبت نخست ۲۴ ساعت و در نوبت دوم ۴۸ ساعت قطع خواهد شد. وی گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد مشترکان گازبهای خود را پرداخت کرده اند و با پرداخت بقیه قبوض تا پایان مهلت مندرج در قبوض، انتظار می رود پرونده گازبها در این دوره به طور کامل بسته شود. کشکولی درباره تعرفه های گازبها در هفت ماه نخست سال نیز گفت: در این باره ۶ راهکار تقدیم دولت شده است که با نهایی شدن یکی از آنها، تعرفه های جدید برای هفت ماه نخست سال اعلام خواهد شد

منابع خبر
پیشنهادهای جدید برای محاسبه گاز بها شفاف -