ربات‌های غول‌پیکر چینی+تصاویر

ربات‌های غول‌پیکر چینی/تصاویر
فردا
عصر ایران - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴

در واقع این پدر و پسر کشاورز مواد بازیافت، قطعات فرسوده و به درد نخور خودرو را جمع آوری کرده و یک ربات غول پیکر ساخته‌اند و پس از ۳ سال کار مداوم بالاخره مجسمه ها برای فروش آماده شده‌اند

منابع خبر
ربات‌های غول‌پیکر چینی+تصاویر عصر ایران - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
ربات‌های غول‌پیکر چینی/تصاویر فردا - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴