«ترور ایرانی‌ها در عراق به دست نیروهای ویژه آمریکا»

ترور ایرانی‌ها در عراق به دست نیروهای ویژه آمریکا
خدمت
رادیو کوچه -

روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت که نیروهای عملیات ویژه آمریکا (دلتا) محرمانه بدون آن‌که حتا توسط «اف بی آی» شناسایی شوند، ایرانی‌ها را در عراق ترور می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه […]

منابع خبر
«ترور ایرانی‌ها در عراق به دست نیروهای ویژه آمریکا» رادیو کوچه -
افشای ترور ایرانی ها در عراق توسط آمریکا جهان نیوز -
ترور ایرانی‌ها در عراق به دست نیروهای ویژه آمریکا تابناک -
ترور ایرانی‌ها در عراق به دست نیروهای ویژه آمریکا خدمت -
افشای ترور ایرانی‌ها در عراق توسط نیروهای ویژه «دلتا» آمریکا خبرگزاری فارس -
ترور ایرانی‌ها در عراق به دست نیروهای ویژه آمریکا باشگاه خبرنگاران -
ترور ایرانی‌ها در عراق به دست نیروهای ویژه آمریکا عصر ایران -