رادیو از رادیو نگاران تجلیل می کند

فراخوان طرح راديو نگاران اعلام شد
خبرگزاری فارس
ایلنا -

در مراسم تقدیر از رادیو نگاران به۳ خبرنگار،۳ روزنامه،۳ خبرگزاری،۳ مجله و۳ عکاس برگزیده،‌لوح تقدیرویژه"رادیو نگاران " و به ترتیب رتبه اول ۷ میلیون ریال، رتبه دوم ۵ میلیون ریال و رتبه سوم ۳میلیون ریال اهدامی شود ایلنا: رادیونگاران طرح وی‍ژه قدردانی و سپاس از خبرنگاران و رسانه های همراه رادیو است که از سوی روابط عمومی صدا انجام می شود . به گزارش ایلنا این طرح از سوی روابط عمومی صدا با هدف قدردانی و سپاس از خبرنگاران و رسانه های همراه شامل خبرگزاری ها ، مطبوعات و مجلات ، که طی سال ۱۳۸۹نسبت به انعکاس اخبار و تصاویر فعالیت ها و برنامه های حوزه صدا اهتمام نموده اند ، انجام می شود. .در این طرح محورهای زیر مورد توجه می گیرند: فعال بودن روزانه ستون مرتبط با رادیو، در خبرگزاری ها و روزنامه ها .انتشار اخبار رادیو در قالب های خبری ، گزارشی ،‌مصاحبه ، مقاله و عکس مرتبط.معرفی برنامه های شبکه های رادیویی از طریق گفتگو با عوامل برنامه ساز.ارتباط داوطلبانه اصحاب رسانه با روابط عمومی شبکه های رادیویی یا برنامه سازان، گروه ها و مدیران شبکه های رادیویی جهت کسب اخبار و انتشار آن.انعکاس دیدگاه های مخاطبان برنامه های شبکه های رادیوی از طریق مصاحبه ،نظرسنجی و انتشار سایر موضوعات مرتبط با رادیو (‌کار ویژه) .تهیه و انتشار عکس های مرتبط با تولید برنامه های رادیویی، یا مخاطبان رادیو رسانه ها و خبرنگاران محترم می توانند حداکثر تا ۲۸ فروردین ۹۰ با بهره گیری از فرم ارسال آثار، علاوه بر اعلام آمار آثار حداکثر۳ نمونه از آثار برجسته خود را به دبیرخانه ارسال نمایند .مطالب ارسالی اصحاب رسانه به دبیرخانه رادیو نگاران باید طی دوره زمانی اول فروردین ۸۹ تا ۲۶ اسفند ۸۹ تولید و منتشر شده باشند.مطالب دریافتی ، با حضور داورانی متشکل از اساتید دانشکده های ارتباطات بررسی و معرفی می شوند . به۳ خبرنگار،۳ روزنامه،۳ خبرگزاری،۳ مجله و۳ عکاس برگزیده،‌لوح تقدیرویژه"رادیو نگاران " و به ترتیب رتبه اول ۷ میلیون ریال، رتبه دوم ۵ میلیون ریال و رتبه سوم ۳میلیون ریال تعلق می گیرد. اهداف طرح عبارتند از : • قدردانی از خبرنگاران و رسانه های که طی سال ۸۹ اخبار رادیو رامنعکس کرده اند .

"به۳ خبرنگار،۳ روزنامه،۳ خبرگزاری،۳ مجله و۳ عکاس برگزیده،‌لوح تقدیرویژه"رادیو نگاران " و به ترتیب رتبه اول ۷ میلیون ریال، رتبه دوم ۵ میلیون ریال و رتبه سوم ۳میلیون ریال تعلق می گیرد"• توجه رسانه ها به حجم برنامه سازی و تلاش همکاران . • ایجاد آمادگی برای پذیرش دیدگاه ها ومقالات مخاطبان خاص بین همکاران برنامه ساز. • اطلاع یابی از انتظارات و توقعات اصحاب رسانه . پایان پیام

منابع خبر
رادیو از رادیو نگاران تجلیل می کند ایلنا -
فراخوان طرح رادیو نگاران اعلام شد خبرگزاری فارس -