آب زاینده‌رود به رودخانه‌های اطراف اصفهان رسید

روز - ۱۴ آبان ۱۳۹۳به گزارش خبرگزاری تسنیم٬ در پی افزایش خروجی آب سد زایند‌ه‌رود٬ مجددا آب در رودخانه‌های اطراف اصفهان جاری شد. بنا به این گزارش آب زاینده‌رود امروز به «مبارکه» رسید. از نظر جغرافیایی٬ این شهر در ۴۵ کیلومتری اصفهان قرار دارد.

معصومه ابتکار٬ رییس سازمان محیط زیست٬ ظهر امروز پس از جلسه هیات دولت٬ خبر داده بود که امشب آب در زاینده‌رود به جریان خواهد افتاد.  

.

منابع خبر