چه کسانی از پرداخت پول آب معاف هستند؟

جهان نیوز - ۱۶ دی ۱۳۹۱

به گزارش جهان به نقل از مهر، علیرضا دائمی از اقدامات و برنامه ریزی های وزارت نیرو برای کاهش حجم آب بدون درآمد و هدرروی آب از طریق شبکه ها و خطول انتقال خبر داد و گفت: هم اکنون در کل کشور ۲۷ درصد منابع آبی در قالب آب به حساب نیامده و یا بدون درآمد است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، اظهار داشت: به صورت کلی نشت آب از مسیرهای انتقال و تصفیه خانه ها، شبکه های توزیع شهری و آب رایگانی که در اختیار برخی مجموعه ها از جمله مساجد، مدارس، مراکز آموزشی و نظامی و شهرداری ها قرار می گیرد؛ از دلایل اصلی شکل گرفتن آب بدون درآمد است.

دائمی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل شکل گیری آب بدون درآمد برای وزارت نیرو، برداشت های غیرمجاز در زمان انتقال از خطوط است.

وی درباره بالا بودن میزان آب بدون درآمد و اینکه ۲۷ درصد کل منابع آبی تامین شده برای شبکه مصرف، از روش های مختلف هدر می رود، گفت: با تلاش هایی که صورت گرفته، این میزان از ۳۰ به ۲۷ درصد رسیده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، افزود: نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز جلوگیری از نشت ۱۰۰ درصدی آب قابل انجام نیست. در پیشرفته ترین کشورها نیز میزان آب بدون درآمد به میزان ۱۴ درصد است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، از برنامه ریزی وزارت نیرو برای دستیابی به استاندارد جهانی در هدررفت آب طی بلندمدت، تاکید کرد: با این حال هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب، ۱۰ تا ۱۲ درصد فاصله داریم.

دائمی در این خصوص که آیا بخش هایی مانند شهرداری ها و مراکز نظامی می توانند بدون پرداخت هزینه از آب استفاده کنند؟ اظهار داشت: در قانون چنین اجازه ای داده شده و وزارت نیرو نمی تواند در این بخش درآمدی داشته باشد

منابع خبر