مشاوره‌ ژنتیک چه زمانی ضروری است؟

جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، حدود ۵۰ درصد از مواردی چون عقب‌ماندگی ذهنی، نابینایی و ناشنوایی ناشی از اختلالات ژنتیک است، در حالی که درصد زیادی از این معلولیت‌ها را می‌توان با مشاوره‌های ژنتیک پیشگیری کرد.

منابع خبر
مشاوره‌ ژنتیک چه زمانی ضروری است؟ جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
مشاوره‌ ژنتیک برای چه‌کسانی ضروری است؟ عصر ایران - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴