عراقچی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود

عصر اعتبار - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

عصر اعتبار- پرونده احمد عراقچی در شعبه دوم دادگاه انقلاب و توسط قاضی زرگر رسیدگی می‌شود

منابع خبر