موسوی تبریزی:تفکری می‌خواهد با حذف اعتبار گروه‌های اصلاح طلب آنها را از بین ببرد

پارلمان نیوز -

پارلمان‌نیوز: دبیر‌کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد : تفکری می‌خواهد با حذف اعتبار گروه‌های اصلاح طلب آنها را از بین ببرد که این کار شدنی نیست. سید حسین موسوی تبریزی در گفتگو با ایلنا، در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر تلاش جریانی برای شکل‌دادن اصلاح طلبان جدید از میان گروه‌های اصولگرای منتقد ،با تاکید بر اینکه عنوان اصلاح‌طلب یا اصولگرا اصطلاحی شمول‌دار و عام، اظهار داشت: این مفاهیم می‌تواند مصادیق مفصل داشته باشد. اصلاح طلب به کسانی می‌گویند که به وضع موجود به صورت کامل و با همه شرایط راضی نباشد و خواستار تجدید نظر در آن شرایط باشند که این اصلاح طلب در مقابل محافظ کار در دنیا اطلاق می‌شود و در ایران در برابر اصولگرا مطرح می‌شود. وی با بیان اینکه اصولگرایی به معنای توجه به اصول اسلام و یا اصول انقلاب که متبلور در قانون اساسی است می‌باشد،‌گفت : مقوله اصولگرایی نیز دایره وسیعی دارد که ممکن است خیلی‌ از افراد یا گروها در آن بگنجد، لذا باید تعریف درستی از اصلاح طلبی و اصولگرایی داشته باشیم. هر حزبی می‌تواند اصولگرا باشد در عین حال به اصول اصلاحات نیز پایبند باشد ، مثلا ممکن است به ۱۰درصد از وضعیت جاری کشور انتقاد داشته باشد و یا به برخی مواضع شورای نگهبان اعتراض داشته باشد و یا به کیفیت مدیریت نظام مسایل را وارد بداند که همه این‌ها اصلاح طلب محسوب می‌شوند .

"پارلمان‌نیوز: دبیر‌کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد : تفکری می‌خواهد با حذف اعتبار گروه‌های اصلاح طلب آنها را از بین ببرد که این کار شدنی نیست"دبیر‌کل خانه احزاب ایران ادامه داد: در مورد اصولگرایی نیز همین طور است،ممکن است برداشت‌های متفاوتی در میان آنها از اصول دین و یا قانون اساسی وجود داشته باشد . موسوی تبریزی خاطر نشان کرد: ممکن است بگوییم اصلاح طلبان ، گروه‌هائی هستند که در مورد کیفیت مدیریت کشور با اصول آقای احمدی نژاد موافق نیستند و خواستار تجدید نظر در این رویه‌ها می باشند و تا وقتی که بحث لزوم تغییرات مطرح باشد هیچ مشکلی‌در این ارتباط وجود ندارد. اگر در جامعه‌ای اصلاح‌طلبی نباشد آن جامعه در رکود قرار خواهد گرفت عضو ارشد مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر در جامعه‌ای اصلاح‌طلبی نباشد آن جامعه در رکود قرار خواهد گرفت و به سمت نابودی پیش می‌رود . چرا که انسان همیشه در حال تحول است و اگر بنا باشد در شرایط سا‌ل‌های گذشته بماند دچار رکود می‌شود و نمی تواند پیشرفت کند. همانطور که در مورد احکام اسلام نیز این گونه است و اسلام به ما اجازه اتخاذ تصمیمات مختلف براساس مصالح اجتماع را داده است .

چرا که مردم و جامعه نمی‌توانند با توقف به سمت کمال حرکت نکند، چراکه هر‌کس که توقف کند از بین خواهدرفت. اصلاح‌طلبی یک ارزش و واقعیت است موسوی تبریزی با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبی یک ارزش و واقعیت است ، تصریح کرد: اصلاح طلبی در هر حوزه‌ای که باشد اگر جدل ،عناد ودشمنی نباشد اشکالی ندارد و تا جایی که بخواهد منطقی را در جامعه راه بیاندازد بسیار خوب است . معتقدم این‌که با هدف حذف جریاناتی ، با برنامه ریزی بخواهیم به چند طایفه اصلاح‌طلب و به چند گروه اصولگرا بگوئیم امکان پذیر نیست و این برخوردها در جوامع مدرن و با تحولات شتابان امروز امکان ندارد. وی ادامه داد: مفهوم اصولگرایی و اصلاح طلبی نسبی است. هر اصولگرایی به نسبت اعتقادش به مبانی اصولگرایی به این نام خوانده می‌شود و هر اصلاح طلبی نیز به نسبت تعهداتی که به لزوم اصلاحات در جامعه دارد، اصلاح طلب خوانده می‌شود.

"دبیر‌کل خانه احزاب ایران ادامه داد: در مورد اصولگرایی نیز همین طور است،ممکن است برداشت‌های متفاوتی در میان آنها از اصول دین و یا قانون اساسی وجود داشته باشد "این محقق علوم دینی تاکید کرد: هدف قیام امام حسین (ع) ایجاد اصلاحات در میان مردم بود و نمی‌خواست اصول اسلام را زیر پا بگذارد، بلکه بنا داشت در کیفیت برنامه‌ریزی حکومتی که تحت لوای اسلام بود و سوء‌استفاده‌هایی از آن می‌شد اصلاحات ایجاد کند. درصدد حذف جریان اصلاح‌طلبی هستند موسوی تبریزی در مورد اینکه ظاهرا عده‌ای می‌خواهند با طرح مباحث مربوط به ایجاد گروه‌های جدید اصلاح طلبی در صدد حذف جریان فعلی اصلاح طلب باشند،‌گفت: عده‌ای از اول چون می‌دانستند که دردنیای فعلی نمی‌توان با یک فکر حرکت کرد می‌خواستند ظاهر ماجرا را حفظ کنند و معتقد بودند که ما باید احزاب مختلف را داشته باشیم که ظاهرا در برخی مواضع با هم اختلاف داشته باشند، ولی در اصول اولیه مورد توافق خود با هم مشکل نداشته باشند و این اندیشه در برابر اندیشه واقعی امام(ره) بود. امام معتقد بود نباید به اندیشه مخالف انگ التقاط زده شود دبیر‌کل مجمع محققین مدرسین حوزه قم خاطرنشان کرد: براساس اندیشه واقعی امام(ره) گروه‌های مختلف بایددر جامعه فعالیت کنند و ایشان ‌ضمن تاکید بر اینکه نباید دشمنی‌ها وکینه‌ها وجود داشته باشد، بر لزوم وجود بحث ها، نظریه‌ها و اندیشه‌های مختلف تاکید داشتند و و بر این مسئله تصریح داشتند که نباید به اندیشه مخالف گروهی انگ التقاط و تهمت زده شود که امام (ره) در مواضع ، وصیت نامه و منشور روحانیت‌ خود این مساله را مطرح می‌کردند چرا که از همان زمان افرادی بودند که به اندیشه‌های مخالف خود اتهام الحاد را می‌زدند. وی تصریح کرد: بعد از امام تفکری می‌خواست که ظاهر فرمایشات امام(ره) را حفظ کند واحزاب مختلف و اندیشه‌های آنان حفظ شود، بنابراین به این فکر افتاد که گروه‌های مختلف را ایجاد کند که در اصولی که آنها تعریف می‌کنند با هم یکی باشند که دیگران نگویند در ایران یک صدا بیشتر وجود ندارد. دبیر‌کل خانه احزاب با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی فعالیت احزاب آزاد است، مگر اینکه مخل قوانین اسلام باشد، اظهار داشت: تا امروز برای فعالیت گروه‌های اصلاح‌طلب، چون عده‌ای فکر می‌کردند مضر نیست و موجب تایید برخی‌ها بود، مشکلی وجود نداشت.

ولی از جایی که دیدند این گروه‌ها می‌توانند حرکات مهمی را در جامعه انجام دهند دست به مخالفت با آنها زدند و دیگر تحمل فعالیت آنها را ندارند. نمی‌توان احزاب را در کانال خاصی محصور کرد موسوی تبریزی خاطر نشان کرد: وقتی تحمل آنها در مورد فعالیت اصلاح طلبان ‌تمام شد می‌توانستند دست به دو نوع برخورد بزنند ، یکی زندانی کردن و حبس کردن چهره‌های این گروه‌ها و دیگری اینکه مثلا بگویند ما گروه‌های خارج نظام نمی‌پسندیم و وجود گروه‌های داخل نظام اشکالی ندارد یعنی گروه‌های داخلی درست کردند. دبیر‌کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: معتقدم این تفکر می‌خواهد با حذف اعتبار گروه‌های اصلاح طلب آنها را از بین ببرد . در حالی که واقعا این کار شدنی نیست. نمی‌توان احزاب را در کانال خاصی محصور کرد.

"چرا که انسان همیشه در حال تحول است و اگر بنا باشد در شرایط سا‌ل‌های گذشته بماند دچار رکود می‌شود و نمی تواند پیشرفت کند"به فرض اینکه بتوان این کار را انجام داد ، با افکار مردم ، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها چه می‌خواهند بکنند. موسوی تبریزی در پایان تاکید کرد: با اینکه برخی اصولگرای اصلاح طلب هستند، مخالفتی نداریم، چرا که ممکن است در برخی موارد اصولگرایان‌ واقعا اصلاح طلب هم باشد. 

منابع خبر
می‌خواهند اعتبار گروه‌های اصلاح طلب را از بین ببرند ایلنا -