تصاویر: کسب و کار در گرمای خرماپزان اهواز‎

فردا - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

ماه‌های تیر و مرداد در خوزستان به خرماپزان معروف است. این روزها دمای ۵۰ درجه، شرایط سختی را برای شهروندان اهوازی ایجاد کرده است، با وجود این گرما، زندگی در اهواز در جریان است

منابع خبر