«قتل» عاقبت جواب رد به خواستگار!

20:33 - «قتل» عاقبت جواب رد به خواستگار!
خبر خونه
عصر ایران - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری خواستگاری خبر داد که بعد از شنیدن جواب رد دختر مورد علاقه‌ خود را به قتل رساند

منابع خبر
«قتل» عاقبت جواب رد به خواستگار! عصر ایران - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲