عامل اسید پاشی به دختران نارمکی دستگیر شد (+ عکس)

عامل اسید پاشی به دختران نارمکی دستگیر شد (+ عکس)
عصر ایران
آفتاب - ۵ اسفند ۱۳۹۱

با انتقال متهم به اداره شانزدهم، بررسی ظرف حاوی اسید نشان داد که این ظرف به صورت ماهرانه ای ساخته و در داخل جیب لباس قرار داده شده بود تا در صورت خارج شدن اسید، موجب سوزش و سوختگی بدن متهم نگردد.

منابع خبر
دستگیری عامل اسید پاشی در نارمک+عکس جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۱