۱۷:۴۲ - مقبره مولانا در قونیه

17:42 - مقبره مولانا در قونیه
خبر خونه
خبر خونه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

مقبره مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر و عارف نامی ایرانی و سراینده مثنوی معنوی، در شهر قونیه واقع است که عبدالرحمان جامی دیگر شاعر ایرانی درباره این مکان سروده است: «کعبه العشاق باشد این مکان/ هر که ناقص امد این جا، شد تمام» 

منابع خبر
قونیه ؛ مقبره مولانا (عکس) عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
مقبره مولانا در قونیه (عکس) عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
مقبره مولانا در قونیه تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
۱۷:۴۲ - مقبره مولانا در قونیه خبر خونه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳