رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه سمنان مشارکت همه مردم در طرح سرشماری نفوس ومسکن راخواستار شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

سمنان-ایرنا- رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان سمنان مشارکت همه مردم در طرح سرشماری نفوس و مسکن را خواستار شد و گفت : سر شماری نفوس و مسکن کامل ترین و موثر ترین شیوه برای جمع آوری امار و اطلاعات خانوارها و برنامه ریزی کشور است.

منابع خبر
از اینستاگرام باشگاه پرسپولیس فوتبالی‌ترین -
عکس عکس | سوژه عجیب برای ستاره نیمکت نشین پرسپولیس پارس فوتبال -