«اجرای حکم شلاق ۱۴ زندانی سیاسی ایران»

اجرای حکم شلاق برخی از زندانیان سیاسی
سی میل
رادیو کوچه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۱

خبر / رادیو کوچه به گزارش رسانه‌های مخالف دولت جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر حکم شلاق صادر شده برای ۱۴ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین اجرا شده است. به گزارش کلمه، سیامک قادری، رحمان بوذری، ابراهیم بابایی زیدی، حسین زرینی، کوروش کوهکن، ناصر آذرنیا، هومان موسوی، مزدک علی نظری، علیرضاکیا، امیرلطیفی، اشکان [...]

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ مرداد ۱۳۹۱