۱۸:۲۶ - بمب گذاری در ایستگاه مترو شهید بهشتی شایعه بود

18:26 - بمب گذاری در ایستگاه مترو شهید بهشتی شایعه بود
خبر خونه
خبر خونه - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

به گزارش مهر، صبح امروز پیدا شدن یک بسته مشکوک در ایستگاه مترو و شایعات اعلام شده مبنی بر وجود بمب در این ایستگاه باعث توقف فعالیت این ایستگاه شد اما با حضور ماموران پلیس و بررسی موضوع مشخص شد بسته مشکوک بمب نبوده است و پس از انتقال این بسته فعالیت این ایستگاه بار دیگر از سر گرفته شد.

هم اکنون تردد در این ایستگاه به حالت عادی بازگشته است.

منابع خبر
تکذیب شایعه بمب گذاری در مترو آفتاب - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بمب گذاری در ایستگاه شهید بهشتی شایعه است باشگاه خبرنگاران - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
تکذیب شایعه بمب گذاری در مترو فردا - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
تکذیب شایعه بمب گذاری در مترو تابناک - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
تکذیب بمب گذاری ایستگاه مترو شهید بهشتی جهان نیوز - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱