ترافیک از نوع بنگلادشی/عکس

ترافیک از نوع بنگلادشی/عکس

فردا
آفتاب - ۶ دی ۱۳۹۳

تصویری از ترافیک هر روزه یکی از چهار راه‌های شهر داکای بنگلادش

منابع خبر
ترافیک از نوع بنگلادشی جهان نیوز - ۶ دی ۱۳۹۳