از هشدار ترامپ درباره وقوع ۱۱ سپتامبری دیگر تا بازداشت ۵۲ فعال محیط زیست در آمریکا

ترامپ درباره وقوع 11 سپتامبری دیگر در آمریکا هشدار داد
خدمت
خبرگزاری فارس -

بازداشت ۵۲ فعال محیط زیست در آمریکا، هشدار ترامپ درباره وقوع ۱۱ سپتامبری دیگر در آمریکا و برگزاری رزمایش نظامی جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان از اخبار مهم بین‌الملل در ۱۲ ساعت گذشته‌اند

منابع خبر
ترامپ درباره وقوع ۱۱ سپتامبری دیگر در آمریکا هشدار داد خدمت -
ترامپ به آمریکایی‌ها درباره وقوع "11 سپتامبر 2" هشدار داد آفتاب -