حسینیان: از اتفاقات مجلس ناراحتم، نمی توانم حرف بزنم، مریض شدم

آفتاب - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

حسینیان از امروز به عنوان بدترین و تأسف بارترین روز مجلس یاد کرد و افزود: به اندازه ای از اتفاقات امروز مجلس ناراحتم که توان صحبت کردن ندارم و مریض شدم.

منابع خبر