طرح امداد فرهنگی برای مبارزه با مواد مخدر اجرا می‌شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

قم-ایرنا- معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خواهران گفت: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به نحوی با اعتیاد مرتبط است و به همین منظور طرح امداد فرهنگی با حضور در سطح خانواده‌های درگیر اعتیاد توسط بانوان مبلغ اجرا می شود

منابع خبر
طرح امداد فرهنگی برای مبارزه با مواد مخدر اجرا می‌شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸