کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش (عکس)

عکس/ کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش
پیک ایران
عصر ایران -


عصرایران - کیک اوباما برای تولد دستیار شخصی اش "فریال گواشیری" / فریال، شهروند ایرانی - آمریکایی است.
منبع عکس: وزارت امور خارجه آمریکا

منابع خبر
عکس/ کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش پیک ایران -
کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش (عکس) عصر ایران -