کلوتیلدرایس تحت فشارهای سیاسی تبرئه نخواهد شد

كلوتيد ريس تحت فشارهاي سياسي تبرئه نخواهد شد
خبرگزاری فارس
ایلنا -

مشروط کردن حضور تبعه فرانسوی در مقابل دادگاه به دریافت تضمین از جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار تعهدات رسمی و مکتوب دولت فرانسه در زمینه دسترس بودن وی در جریان روند رسیدگی قضایی است و این امر به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر دریافت تضمین از جمهوری اسلامی ایران برای عدم بازداشت مجدد کلوتیلدرایس به هنگام حضور در دادگاه مروبط به آخرین جلسه دفاع وی اظهار داشت : مشروط کردن حضور تبعه فرانسوی در مقابل دادگاه به دریافت تضمین از جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار تعهدات رسمی و مکتوب دولت فرانسه در زمینه دسترس بودن وی در جریان روند رسیدگی قضایی است و این امر به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. وی افزود: طبعا اصرار بر طرح درخواست‌های غیرموجه توسط مسوولان سیاسی فرانسوی و زیر سوال بردن حاکمیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شرایط نامطلوبی را ایجاد کند که اعتماد مقامات قضایی ایران را به صداقت مسوولان فرانسوی درباره تعهدات پذیرفته شده توسط سفارت جمهوری فرانسه در تهران از بین خواهد برد. سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: در این ارتباط بارها به مقامات فرانسوی و مسوولان سفارت فرانسه رسما یادآوری شده که بنا به اعلام مقامات قضایی اتهامات منتسب به خانم کلوتیلدرایس مستند به شواهد و مدارک روشن است بنابراین وی تحت فشارهای سیاسی تبرئه نخواهد شد و کسی حق تعیین تکلیف برای قاضی پرونده را ندارد. پایان پیام.

منابع خبر
کلوتیلدرایس تحت فشارهای سیاسی تبرئه نخواهد شد ایلنا -
کلوتید ریس تحت فشارهای سیاسی تبرئه نخواهد شد خبرگزاری فارس -