شیرینی بخشش به جای انتقام در واپسین روز‌های سال ۹۷ در شهرستان دوره چگنی لرستان

خبرگزاری میزان -

در واپسین روز‌های سال ۹۷ با رضایت اولیای دم پرونده قتل با صلح و سازش در شهرستان دوره چگنی لرستان مختومه شد

منابع خبر