آغاز کنترل کامل دولت سوریه بر شهر راهبردی «حمص»

تابناک - ۱۸ آذر ۱۳۹۴

تحولات سوریه که طی هفته های اخیر در هر دو عرصه میدانی و سیاسی سیر شتابان تری به خود گرفته، امروز با آغاز کنترل دولت این کشور بر یک شهر مهم و راهبردی، وارد مرحله ای جدید شد. بر اساس توافق صورت گرفته میان دولت سوریه و عناصر مسلح شورشی، روند تخلیه این عناصر از شهر «حمص» آغاز شده و به زودی کنترل کامل دولت بر آن برقرار می شود

منابع خبر